Na temat ekologicznego przebudzenia i bardziej etycznych działań w czasach obecnej decentralizacji mnożą się inicjatywy i wypowiedzi na rzecz społeczeństwa pokryzysowego, zrównoważonego i przyjaznego środowisku. Po wezwaniach grup i stowarzyszeń ekologicznych, osób publicznych i politycznych przyszła kolej na zatwierdzenie przez państwa zorganizowania na szeroką skalę przedsięwzięć związanych z programami uaktywnienia recyklingu, a w tym i recyklingu opakowań z gospodarstw domowych.

Należy zauważyć, że wyrzucona skórka od banana rozkłada się w ciągu 6 dni, ale szklana butelka zanim ulegnie degradacji musi minąć 4000 lat. Oprócz niekorzystnych doznań wizualnych i zapachowych, jakie powodują nieprzetworzone odpady, niektóre z nich stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Dzieje się tak na przykład w przypadku baterii, które zawierają rtęć i kadm i które mogą przeniknąć do gleby i zanieczyścić wody gruntowe. Tymczasem zawarte w nich rzadkie metale (nikiel, mangan, cynk itp.) nie są odzyskiwane.

Te odpady przyczyniają się do powstawania niefortunnych konsekwencji dla ludzi i ich środowiska, ale nie są pomijane również dzikie zwierzęta. 20 miliardów ton śmieci wyrzucanych co roku do mórz i oceanów stanowi realne zagrożenie śmiercią dla morskich stworzeń. Wróg numer jeden to nie ulegające rozkładowi i niestrawne dla zwierząt plastikowe torby, które  powodują ponad 100 000 zgonów zwierząt rocznie i są obecne na przykład w żołądkach 50% żółwi.

Składowanie i spalanie jako sposoby walki z odpadami

Składowanie i spalanie to dwie główne metody unieszkodliwiania odpadów nie podlegających recyklingowi. Składowanie odpadów – magazynowanie i chowanie śmieci w pojemnikach w ziemi – nie jest jednak korzystne dla naszej planety. Woda deszczowa, która wsiąka do pojemników i miesza się z sokiem z odpadów, wytwarza ciecz zwaną odciekiem. Wysoce rakotwórcze, a zatem szkodliwe dla ludzi, wycieki mogą zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. Ponadto, odpady składowane na wysypiskach wytwarzają dwa rodzaje gazów cieplarnianych, metan i dwutlenek węgla.    Natomiast spalanie eliminuje zebrane odpady. Proces ten odprowadza większość zanieczyszczeń, jednak pewna liczba gazowych lub płynnych zrzutów uwalnia dioksyny, toksyczne substancje chemiczne, które są niebezpieczne dla ludzi w dłuższej perspektywie i które są uwalniane do atmosfery.

Warto wiedzieć, że do produkcji nowego papieru potrzeba trzy razy więcej wody niż do produkcji papieru z recyklingu. A nasze zasoby naturalne są dalekie od nieograniczonych. W wyniku zmian klimatycznych przepływy w rzekach stale się zmniejszają, a do 2060 roku spadną nawet o 20-30%. W tym samym czasie powinna zostać całkowicie wyczerpana ropa naftowa używana do produkcji plastiku.

Korzyści dla środowiska i ekonomii

Recykling oznacza promowanie zrównoważonych produktów, które ograniczają wykorzystanie zagrożonych surowców. Z drugiej strony, wydobycie i transport tych materiałów powoduje emisję dwutlenku węgla, która przyczynia się do globalnego ocieplenia. Dlatego stosowanie recyklingu oznacza zmniejszenie emisji. Ale produkcja i obrót energią wykorzystywaną do produkcji surowców ma nie tylko wpływ na środowisko. Mają one również swój koszt, którego stały wzrost ma bezpośredni wpływ na indywidualne rachunki za energię. Ponieważ przetopienie puszki wymaga 95% mniej energii niż wydobycie aluminium, recykling jest jednym z najlepszych sposobów na wyeliminowanie szczególnie kosztownych odpadów.

Do podstawowych zalet recyclingu można zaliczyć zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wody poprzez ograniczenie konieczności tradycyjnej utylizacji odpadów oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści dla środowiska może dać także odbiór zużytego oleju – zobacz, w jaki sposób postępować ze zużytym olejem.

Recykling jako ochrona zasobów naturalnych

Recykling oznacza również wytwarzanie nowych materiałów, które mogą być wykorzystane do produkcji alternatywnych towarów. Recykling pozwala zatem oszczędzać surowce pozyskiwane ze środowiska naturalnego. Eksperci przewidują, że niektóre surowce, takie jak ropa naftowa, zostaną zużyte w ciągu kilku dziesięcioleci.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here