Z czym jest związany rozwój firmy? Czy taki proces daje wiele korzyści?

Rozwój firmy

Rozwój firmy jest związany z podejmowanymi procesami gospodarczymi. Przedsiębiorstwo może skorzystać z wewnętrznej formy wzrostu lub zewnętrznej. Wewnętrzna odnosi się do inwestycji własnych, rozbudowy potencjału firmy i tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych. Zewnętrzna forma wzrostu natomiast jest związana z inwestycjami kapitałowymi w aktywa oraz zasoby innych firm. Przejęcia firm wymagają oceny efektywności oraz analizy potencjalnych korzyści, jakie uzyska inwestor.

Kwestia prawna

Kodeks spółek handlowych ukazuje, że połączenia można dokonać za pomocą całego przeniesienia majątku na inną spółkę lub przez zawiązanie spółki kapitałowej, łączącej udziały i akcje nowej spółki. Plan połączenia musi zawierać; nazwy łączonych firm, siedzibę, sposoby łączenia, wymianę udziałów lub akcji, zasady odnoszące się do przyznania udziałów lub akcji w spółce nowo tworzonej lub przejmującej. Do takiego planu należy ponadto dołączyć projekty uchwał, ustalenie ogłoszenia planu i informacje o stanie księgowym danych firm.Zarządy łączonych firm powinny złożyć na piśmie sprawozdanie, które wskaże uzasadnienie połączenia, kwestie ekonomiczne, podstawę prawną i stosunek wymiany akcji lub udziałów. Biegły natomiast ma za zadanie wydać opinię odnośnie zakresu ustalenia stosunku wymiany i trudności odnoszących się do wyceny akcji/udziałów połączonych spółek.

Motywy przejęcia firm

Motywy takiej transakcji zazwyczaj dotyczą strefy rynkowej, operacyjnej, menedżerskiej lub finansowej. Przedsiębiorca chce wykorzystać nadwyżkę zgromadzonych zasobów i dążyć do obniżenia kosztów kapitałowych poprzez zmianę struktury finansowej. Zyskuje on korzyści podatkowe związane ze zmianą struktury i wartości kosztów.Motywy rynkowe polegają często na dążeniu do większych udziałów w rynku i ograniczeniu konkurencji w danym sektorze. Przejęcia firm pozwolą na efektywniejsze zarządzanie poprzez zmianę w kadrze kierowniczej i uzyskanie nowszych technologii.

Analiza opłacalności rozpoczyna się z użyciem badań due diligence – polegają one na gromadzeniu informacji o danej firmie i wyciąganiu wniosków. Wykazują one słabości i atuty danej firmy, którą pragniemy przejąć.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here